logo Stichting Ferimus
logo Stichting Ferimus
logo Stichting Ferimus

Stichting Ferimus

De Stichting Ferimus is opgericht om de saamhorigheid tussen Ferimussers (iedereen die bij 41 Paluabatterij heeft gediend inclusief hun familieleden) te bevorderen.

De statuten van de stichting zijn grotendeels overgenomen van het concept dat Victor Remouchamps had gemaakt. Het was zijn grote wens om deze stichting op te richten.

Dit is de doelstelling van stichting Ferimus volgens de statuten:

Het bevorderen van de saamhorigheid tussen personen en hun familieleden die in de periode 1978 -1994 gediend hebben als vrijwillig of dienstplichtig militair bij 41 Pantserluchtdoelartilleriebatterij, door het organiseren van reünies en het beheren van een website. Hierdoor wordt de kameraadschap en saamhorigheid van het voormalig personeel bevorderd en de onderlinge contacten versterkt.

De stichting is via een notariële akte opgericht en is ingeschreven bij de KvK (88058417).

Meer informatie, nieuws, activiteiten via de website 41Paluabt.nl, onderdeel van de Stichting Ferimus.

Algemeen e-mailadres Stichting Ferimus: info@ferimus.nl

Voorzitter:
Ton le Congé
E-mail: voorzitter@ferimus.nl

Secretaris / Penningmeester:
Arnold Fickweiler
E-mail: secretaris@ferimus.nl / penningmeester@ferimus.nl

Klik hier voor de akte / statuten van de Stichting Ferimus

RSIN: 864490719

KvK: 88058417

Activiteit: 94997




logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt

©2024 - HF51 Webdesign